فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

جوایز و تقدیر نامه ها :

 •  دریافت تقدیرنامه از وزیر رفاه و تامین اجتماعی
 • انتخاب به عنوان زن پژوهشگر نخبه توسط دکتر خسرو دانشجو و دریافت تقدیرنامه (1390)
 • رییس باشگاه پژوهشگران و نخبگان واحد تهران جنوب (1391)
 • دریافت تقدیرنامه از ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی و ریاست باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان سازمان مرکزی و انتخاب به عنوان رییس باشگاه پژوهشگران برتر در سطح کشور (1391)
 • دریافت تقدیرنامه از معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب به مناسبت  انتخاب به عنوان رییس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برتر در سطح کشور (1391)
 • کسب مدال برنز دومین المپیاد ملی مخترعین دانشگاه آزاد اسلامی(1390 )
 • انتخاب به عنوان استاد نمازگزار نمونه دانشگاه و دریافت تقدیر نامه از سوی معاونت محترم فرهنگی (1390)
 • کسب نشان مهرورزی از سوی رئیس دانشگاه دولتی کاشان به سبب اهداء خوابگاه دانشجویی (1390)
 • انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر واحد تهران جنوب از سوی ریاست محترم واحد و معاونت محترم پژوهشی(1392)
 • دریافت تقدیر نامه از سوی رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران(1393)
 • رئیس مرکز تحقیقات مدلسازی و بهینه سازی در علوم و مهندسی واحد تهران جنوب (9/94 تاکنون)
 • دریافت سه عدد لوح تقدیر از سوی ریاست واحد علوم دارویی( 92-93-94)
 • دریافت لوح تقدیر از ریاست واحد علوم دارویی به سبب شرکت دردومین جشنواره علوم پزشکی لقمان حکیم ( شهریور 94)
لیلا ترکیان
لیلا ترکیان

محل خدمت :
    مجتمع فنی و مهندسی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^