دروس

زمینه های تدریس

تدریس در زمینه های شیمی معدنی، نانو شیمی، شیمی داروئی، نانوپزشکی 

لیلا ترکیان
لیلا ترکیان

محل خدمت :
    مجتمع فنی و مهندسی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^