زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه و پیشنهاد طرح تحقیقاتی برای دانشجویان

لیلا ترکیان
لیلا ترکیان

محل خدمت :
    مجتمع فنی و مهندسی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^