پروژه های تحقیقاتی در دست اقدام


طرح پژوهشی پایان یافته

1 - •مطالعه برخی کاشتنی های بیوسرامیکی نوین و بررسی مزایا ،کاربردها و روش های تهیه آنها • مطالعه برخی نانوسرامیکهای پیشرفته و بررسی کاربردها و روش های تهیه آنها • پیشرفت های اخیردر زمینه ویژگی ها، کاربردها و روش های تولید برخی نانومواد ازخانواده تیتانیم دی اکساید • سنتز و شناسایی برخی زیرلایه های نانوساختار جهت کنترل میکروارگانیسم های پاتوژن • سنتز و اصلاح خواص سطحی ترکیبات نانو ساختار کربنی مزوپور • بهینه کردن سطح نانو لوله های کربنی به منظور استفاده از آنها در حذف سرب از آبهای آلوده,

لیلا ترکیان
لیلا ترکیان

محل خدمت :
    مجتمع فنی و مهندسی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^