معرفی

مشخصات فردی

لیلا ترکیان

نام - نام خانوادگی : لیلا   ترکیان

پست الکترونیکی : ltorkian@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : شیمی کاربردی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : شیمی معدنی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه الزهراء

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : شیمی معدنی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران - ایران

سوابق اجرایی

  • عضو هیات علمی گروه شیمی کاربردی دانشکده علوم پایه و نیز گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب (از سال  1377 تا کنون).
  • رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب
  • رئیس مرکز تحقیقات مدلسازی و بهینه سازی در علوم و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

 عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

  • عضو مرکز تحقیقات نانو فناوری دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران جنوب
  • عضو انجمن شیمی و مهندسی شیمی ایران


تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

1-  تیم تحقیقاتی فعال در زمینه مدلسازی نانو حاملها، نانو بیو سرامیکها و نانو ایمپلنتها و دارو رسانی

2- تیم تحقیقاتی فعال در زمینه انواع نانو سرامیکهای صنعتی

3- تیم تحقیقاتی فعال در زمینه رفع آلاینده های محیط زیست به کمک نانو مواد و مزوپروسهانحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : شیمی

محل خدمت : مجتمع فنی و مهندسی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 18

سمت اجرایی در دانشگاه : رئیس مرکز تحقیقات مدل سازی و بهینه سازی در علوم و مهندسی

نوع استخدام : قطعی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1377/11/01

لیلا ترکیان
لیلا ترکیان

محل خدمت :
    مجتمع فنی و مهندسی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^